«Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты
Главная Бюджет Бюджеттік багдарлама 2021-2023 ж. 029 «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психилогиялық- медициналық- педагогикалық консультациялық көмек көрсету»

029 «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психилогиялық- медициналық- педагогикалық консультациялық көмек көрсету»

Опубликовано: 28 мая 2020

Жоба

8-қосымша

«Жезқазған қаласының  білім  бөлімі»

мемлекеттік мекемесі  басшысының

2020 жылғы «__» __ №___ бұйрығына

 

2021-2023 жылдарға арналған

464 «Жезқазған қаласының білім  бөлімі» ММ

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Бюджеттік бағдарлама  коды және атауы: 029 «Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа  психилогиялық- медициналық- педагогикалық консультациялық көмек көрсету» 

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  «Жезқазған қаласының білім бөлімі» ММ Кудабаева А.А. – басшының орынбасары

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:

1.Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 32б.,1-8т., 33б.,1-3т.,                 34б.,1-2т., 38б; 56б.,1т-3т.,4т., 66б.,2т., 67,67-1б., 85б.,5,6,7,9,9-3т., 102б., 112б.,1-4 т.; 

  1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ «Білім туралы» заңы 6б.,4-5т., 8б.,1, 2-1, 4-1,5,6,7., 31б., 47б.,1,2,3,4,11т., 48б., 52б.,1-5,7т., 53б.,1-2т.;

3.Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңының 31, 35-36 б.;

4. Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 «Баланың құқықтары туралы» заңы,4т.,15б;

5.Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Заңы,27б,1т;

6.Қазақстан Республикасының  2002 жылғы 11 шілдедегі  №343 «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы»  заңы 1т., 2б.;

7.Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы №105-V «Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңы, 3т.;

8. Қазақстан Республикасының  білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 3 қыркүйектегі  №712 «Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы, 3б.;

  1. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы   «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы», 3-4б.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:

       Құқықтық және әлеуметтік кепілдікті қамтамасыз ету, инклюзивті білім беруді енгізу, барлық категориядағы балалардың бірдей деңгейде кедергісіз білім алуын қамтамасыз ету, 18 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі балалардың өмір сүру деңгейін жақсартуға жағдай жасау.

Түпкілікті нәтиже:

       Мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан қамтылған балалар үлесі: 2020 жыл – 100%, 2021-2023 жылдар – 100%.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

        Коррекция кабинеті мамандарының жалақысы, әлеуметтік аударымдары, өтемақы төлемдері, әлеуметтік медициналық сақтандыру, міндетті зейнетақы жарнасы, басқа да қорларды сатып алу, байланыс қызметтері, қондырғылар мен құрылғылар алу.  Мамандар командасы балалар проблемасын зерделеп, әлеуметтік көмек, психологиялық, коррекциялық-педагогикалық  қажеттіліктері мен мүмкіндектеріне командалық бағалаулармен қамтамасыз ету. Әртүрлі деңгейдегі жеке дамыту бағдарламалары арқылы коррекциялық дамыту оқуларын өткізу.

 

     2021 жылды 2020 жылмен салыстырғандағы шығыстар өсімі іс-сапар шығындарына байланысты.

     2022-2023 жылдарды 2020 жылмен салыстырғандағы шығыстардың артуы  іс-сапар шығындары, әлеуметтік медициналық сақтандыру пайызының өсуіне, зейнетақы қорына міндетті аударымдардың енгізілуіне байланысты.       

 

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

011Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

 

        2633

 

         3409

 

 

 

015Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

17358

21734

21783

22002

22890

Жалпы бюджеттік бойынша шығыстар

мың теңге

19991

25143

21783

22002

22890

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 ««Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»  

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Коррекция кабинеті қызметкерлеріне мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға  байланысты жалақы төлеу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттары үшін жалақының өсуіне байланысты жалақы алатын қызметкерлер саны

бірлік

       16,5

 

 

 

 

Еңбекақыны көбейтуге жоспарланған қызметкерлер саны

бірлік

 

      12

 

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттары үшін жалақының өсуіне байланысты ағымдағы нысаналы трансферттер

мың теңге

     2633

 

 

 

 

мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға

мың теңге

 

    3409

 

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

    2633

 

    3409

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Коррекция кабинеті қызметкерлеріне штаттық кестемен еңбек ақы, әлеуметтік аударымдар, өтемақы төлемдері, байланыс қызметтері, іс-сапар шығындары, басқа да қорларды сатып алу. Жалпы орта білім беру мектептеріндегі мұғалімдерге көмек көрсету және әдістемелік нұсқаулық,  ата-аналарды оқыту және кеңестер беру, бала дамуының әлеуметтік жағдайын есепке ала отырып, жеке даму бағдарламаларын жасау және өңдеу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Орташа жылдық оқушылар саны

 

адам

          42

      42

      42

      42

      42

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

17358

21734

21783

22002

22890

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

17358

21734

21783

22002

22890