«Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты
Главная Бюджет Бюджеттік багдарлама 2021-2023 ж. 008 «Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жүру түрінде әлеуметтік қолдау»

008 «Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жүру түрінде әлеуметтік қолдау»

Опубликовано: 28 мая 2020

Жоба

5-қосымша

«Жезқазған қаласының  білім  бөлімі»

мемлекеттік мекемесі  басшысының

2020 жылғы «__» __ №___ бұйрығына

                   

2021-2023 жылдарға арналған

464 24 82 «Жезқазған қаласының білім  бөлімі» ММ

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Бюджеттік бағдарлама  коды және атауы: 008 «Жергілікті өкілдік органдардың  шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен  жүру түрінде әлеуметтік қолдау»

Бюджеттік бағдарламаның басшысы:  «Жезқазған қаласы білім бөлімі» ММ  Кудабаева А.А.  басшының орынбасары      

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:

1.Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджеттік кодексінің 32б.,1-8 т., 33б.,1-3т., 66б.,2т., 67,67-1 б., 85б.,5,6,7,9,9-3т., 96,97,102б., 112 б. 1-4 т.;

2.Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Заңының 31, 35-36б.;

  1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ «Білім туралы» Заңы 6 б., 47б.,4т.;

4.Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ  «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5,13,37,38,39,40,41б.

5.Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы №465 «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010 жылғы  3 тамыздағы №393 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығы;

6.Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 «Бюджеттік өтінімді құрастыру және ұсыну ережесін бекіту туралы» бұйрығы1б.,36,45,60т; 2б.,61т;

7.Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2017 жылғы 23 тамыздағы  №514 «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы;

8.Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика Министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламалары) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, 3-4т.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:

        Күндізгі оқу нысанында бiлiм беру ұйымдарының білім алушылар мен тәрбиеленушілерінің жеңілдікпен жүруін қамтамасыз ету.

Түпкілікті нәтиже: 

        Қаланың жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жеңiлдiкпен жүруiн сапалы  қамтамасыз ету.                  (2021-2023 жылдар - 100%).

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

        Жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте жеңілдікпен  жүруін толық қамтамасыз ету. 

 

      2021 жылы шығындар 2020 жылы шығындар деңгейінде қарастырылған.

     2022-2023 жылдардағы шығындар 2021 жылғы шығындар деңгейінде қарастырылған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Мың теңге

 

 

 

 

 

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

29128

34498

34498

34498

34498

Жалпы бюджеттік бойынша шығыстар

мың теңге

29128

34498

34498

34498

34498

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражы есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен  жүруін толық қамтамасыз ету.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Қаланың күндізгі оқу нысанында оқитын оқушылар мен тәрбиеленушiлерiн жеңiлдiкпен жүруін қамтамасыз ету

адам

1998

1998

1998

1998

1998

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

29128

34498

34498

34498

34498

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

29128

34498

34498

34498

34498