«Жезқазған қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты
Главная Бюджет Бюджеттік багдарлама 2021-2023 ж. 001 «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

001 «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Опубликовано: 28 мая 2020

Жоба

1-қосымша

«Жезқазған қаласының  білім  бөлімі»

мемлекеттік мекемесі  басшысының   

2020 жылғы «___» ___ №_____ бұйрығына

 

 

 

2021-2023 жылдарға арналған

464 «Жезқазған қаласының білім  бөлімі» ММ

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Бюджеттік бағдарлама  коды және атауы:  001 «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі  қызметтер»                      

Бюджеттік бағдарламаның басшысы: «Жезқазған қаласының білім бөлімі» ММ  Кудабаева А.А. – басшының орынбасары             

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:

 1. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджеттік кодексінің 6,9,31б, 32б.,1-8 т., 33б.,1-3 т., 34б.,1-2т., 38б; 46б.,1,15т., 56б.,1т-3 т.,4т., 66б.,2т., 67,67-1б., 85б.,5,6,7,9,9-3т., 96,97,102б., 112б.,1-4 т., 114,117,118,119,120,124б., 131б.,1-2т.;
 2. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы №99-IV Салық Кодексінің 23 б., 1-3т., 153 б.,1т.,  154 б., 1т., 154-1б., 155-156 б., 158-159 б., 161 б.1-9 т., 201б., 335-362б.;
 3. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек Кодексінің 1б., 21б.,2т., 22б., 1-3 т., 23б.,1-3 т., 24б., 28б.,1т., 33-36б., 51,52б., 53б.,1-4т., 54,56,57б., 71б.,1,3-5т., 82б.,3-5т., 87,88,91,92, 96,97,99,100, 101, 131б.;
 4. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 35-36б.;
 5. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №416-V «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының     54 б. 1 т., 56 б. 7т.;
 6. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ «Білім туралы» Заңы 6б.,4-5т., 8б.,1, 2-1, 4-1,5,6,7., 31б., 47б.,1-4т., 48б., 52б.,1-5,7т., 53б.,1-2т.;
 7. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 5,13, 37-41б.;
 8. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы №405-V «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» Заңы 27б,1т;
 9. Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы №105-V «Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңы, 3б;
 10. Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №150 «Мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту туралы» жарлығы 4б;
 11. «Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы №646 қбп қаулысы 1,2,3,7,8б;
 12. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 маусымдағы №683 «Әлеуметтік аударымдарды есептеу және аудару ережесін бекіту туралы» қаулысы 6б;
 13. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі №1428 «Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер қыметкерлерінің, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының ішіндегі қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы» қаулысы 8-9б;
 14. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы №179 «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» бұйрығы 1қосымша,16,22т; 2қосымша,1,5т; 3қосымша 22-23т; 4қосымша 32-33т.;
 15. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 қазандағы №465 «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010 жылғы 3 тамыздағы  №393 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығы;
 16. Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы 1б.,2-4, 8-11, 17,19, 22-24,31,33,36,37,41,45,46,47-1,60т; 2б.,61т;

17.Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2017 жылғы 23 тамыздағы №514 «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы;

18.Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2014 жылғы  30 желтоқсандағы» №195  «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламалары) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қоймылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы, 3-4т.

 

 

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:  

        Мемлекеттік міндетті өз құзыреттілігінде жүзеге асыру.

Түпкілікті нәтиже:

        Қазақстан Республикасының облыстық дене шынықтыру және спорт бөлімінің негізгі және заң шығарушы актісін мемлекеттік міндетін жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының заң шығарушы орган және нормативті акті негіздеріне сәйкес білім беру саласы бойынша мемлекеттік міндетті жүзеге асыру.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):

        Білім бөлімі қызметін қамтамасыз ету: бөлімнің бекітілген штат саны бойынша 9 бірлік ұстау. ИСО 9001-2001 сапа менеджмент жүйесінің талаптарына сай мемлекеттік қызмет көрсету. Үздік білім беру ұйымдарын материалдық ынталандыру және білім беру ұйымдарының үздік оқытушыларын қала әкімінің сыйлықақысымен марапаттау.

  

       2021 жылды 2020 жылмен салыстырғандағы шығындардың артуы еңбекақы төлеу қорының шығындарының артуына байланысты.

       2022-2023 жылдарды 2020 жылмен салыстырғандағы шығындардың артуы еңбекақы төлеу қорының шығындарының артуына байланысты.     

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

мың теңге

1254

 

 

 

 

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

42341

40873

57003

57472

57706

Жалпы бюджеттік бойынша шығыстар

мың теңге

43595

40873

57003

57472

57706

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбекақысын арттыру, мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтерілетін жоспарланған қызметкерлер саны

адам

7

 

 

 

 

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің,қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің саны

адам

1

 

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Жалақыны көтеру

мың теңге

1254

 

 

 

 

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

1254

 

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Мемлекеттік қызметшілерге жалақы төлеу, техникалық персоналдың жалақысын, өтемақы төлемдерін, әлеуметтік салықты, әлеуметтік сақтандыру жарналарын, медициналық сақтандыруды, байланыс қызметтерін төлеуді, басқа қызметтер мен жұмыстарды, іссапарларды және ел ішінде қызметтік іс-сапарларды төлеу, кеңсе тауарларын сатып алу шығындары және басқа ағымдағы шығындар, қаланың үздік мұғалімдеріне материалдық ынталандыру төлеу.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Мемлекеттік қызметкерлердің штаттық бірлік саны

адам

9

9

9

9

9

Штаттан тыс қызметкер саны (жүргізуші)

адам

1

1

1

1

1

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2019ж

2020ж

2021ж

2022ж

2023ж

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

42341

40873

57003

57472

57706

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

42341

40873

57003

57472

57706